Vách Ngăn

| 10 sản phẩm

Chẳng cần đến các bức tường khô cứng, bạn hoàn toàn có thể chia phòng theo ý muốn với các giải pháp vách ngăn linh hoạt hơn.

Công ty Thái Hòa Phát đã “nhặt nhạnh” một số giải pháp khác nhau để giúp khách hàng phân chia không gian sống hợp lý, từ xây dựng bức tường của riêng khách hàng đến những dự án thủ công thú vị.